Bảo hành điện tử

Quản lý khách hàng

Quản lý đầy đủ các thông tin chi tiết của khách hàng và lịch sử mua hàng, ngoài ra giúp doanh nghiệp phân vùng và quản lý bán hàng hiệu quả tránh các tình trạng chồng hay lấn vùng

quan ly khach hang kich hoat bao hanh dien tu
Chức năng Quản lý khách hàng bao gồm đầy đủ các hạng mục sau:
Danh sách khách hàng
- Tự động cập nhật danh sách khách hàng khi nhắn tin kích hoạt bảo hành
- Danh sách bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, khu vực
- Chủ động cập nhật thêm các thông tin trong quá trình chăm sóc khách hàng như: thông tin ngày sinh, chứng minh và các ghi chú khác
- Tải danh sách khách hàng theo các trường filter trong hệ thống: khu vực, tình trạng...
Lịch sử mua hàng
- Quản lý toàn bộ lịch sử mua hàng của khách hàng bao gồm đơn hàng, danh sách sản phẩm
- Quản lý lịch sử nhắn tin kích hoạt bảo hành, check bảo hành của từng khách hàng
- Danh sách chi tiết hệ thống tự động cập nhật theo timeline
Cập nhật khách hàng
- Thêm mới danh sách khách hàng mua hàng ngoài hệ thống theo phương án import theo danh sách excel hoặc cập nhật từng thông tin
- Thêm xóa sửa thông tin từng khách hàng
- Cập nhật các thông tin khác

Xem thêm
>> Quản lý báo cáo
>> Chức năng mở rộng