Bảo hành điện tử

Quản lý xuất kho

Đầy đủ các chức năng quản lý từ Nhập kho, Xuất kho và Kiểm kho, thực hiện đơn hàng với máy quét mã vạch hoặc nhập trực tiếp từ các bộ phận khác đến quản lý kho giúp quá trình quản lý đơn giản và hiệu quả hơn

quan ly xuat kho

Chức năng Quản lý xuất kho bao gồm các hạng mục sau:
Quản lý nhập kho
- Chủ động quản lý danh sách kho
- Nhập kho bằng danh sách excel hoặc theo số lượng từng model, serial
- Thông tin sản phẩm nhập kho: số lượng, tên, model, serial, kho nhập
- Lưu trữ thông tin, lịch sử nhập kho

Quản lý xuất kho
- Tạo phiếu xuất kho
- Chọn danh sách đại lý, khách hàng cần xuất
- Quét mã vạch sản phẩm cần xuất theo đơn hàng
- Lưu trữ phiếu xuất kho
- In phiếu

Chuyển kho nội bộ
- Tạo phiếu chuyển kho và chọn các kho cần chuyển
- Quét mã vạch sản phẩm cần chuyển kho
- Lưu phiếu
- In phiếu

Kiểm kho
- Thống kê sản lượng nhập - xuất - tồn
- Danh sách tồn kho theo từng model
- Danh sách tồn kho của đại lý

Xem thêm
>> Quản lý bảo hành
>> Quản lý báo cáo