Bảo hành điện tử

Công nghệ

Apple triển khai chương trình sửa chữa bảo hành tại các cửa hàng nhỏ ở Việt Nam

Independent Repair Provider (IRP) là chương trình cho phép các cửa hàng nhỏ lẻ tham gia mạng lưới dịch vụ sửa chữa đạt tiêu chuẩn Apple, được triển khai lần đầu năm 2019 tại Mỹ và nay mở rộng tới Việt Nam.

Công nghệ ứng dụng Bảo hành điện tử và tại sao cần được nhân rộng?

Trong thời gian từ 2010 trờ lại đây, khi nền tảng công nghệ thông tin đã được phổ biến và ứng dụng rộng rãi thì dịch vụ bảo hành điện tử trở nên cần thiết cho doanh nghiệp sử dụng vào các dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng và các chương trình khuyến mãi phục vụ khách hàng tốt hơn.

Công nghệ
Hệ thống bảo hành điện tử tích hợp SMS thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử thay thế phương án bảo hành bằng giấy. Số 02 Trương Quốc Dung, Phường 8
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000

0938.563.896 info@bluedata.vn 37.600.000