Bảo hành điện tử

Cách thức triển khai

Triển khai nhanh chóng sau khi khảo sát toàn bộ quy trình xử lý từ kho đến khách hàng cuối đưa ra phương án và chức năng toàn bộ quy trình mới theo chuẩn cua hệ thống bảo hành điện tử hiện đạiKhảo sát sơ bộ

Tiến hành khảo sát sơ bộ toàn hệ thống và lấy ý kiến cũng như các vướng mắc đang gặp phải của từng bộ phận trong công ty
Giải đáp các thắc mắc của công ty
Đưa ra hướng giải quyết cho các yêu cầu của công ty đặt ra
Thống nhất các quy trình cũ và mới

Mô tả chức năng

Đưa ra work-flow của từng bộ phận trong công ty
Mô tả rõ các nghiệp vụ của từng bộ phận chức năng, hoàn thành bộ tài liệu URD.
Đánh giá thời gian thực hiện cũng như các vấn đề phát sinh
Dựa vào bảng mô tả các chức năng đã thống nhất để lên chi phí và thống nhất chi phí thực hiện với công ty

Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đầu ra

Đưa ra phương án nhập liệu mới và cách thức nhập liệu
Chuẩn hóa các file tài liệu mẫu nhập liệu vào hệ thống theo các chuẩn của hệ thống

Triển khai demo nội bộ

Tiến hành demo hệ thống để đánh giá các vấn đề sai sót
Công ty sẽ thực hiện việc kiểm ra hoạt động của tất cả các chức năng
Tổng kết các vấn đề phát sinh cần chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa nhanh chóng

Cập nhật dữ liệu và hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ xử lý dữ liệu cũ hoàn thiện theo chuẩn mới để đưa lên hệ thống
Hỗ trợ xử lý dữ liệu mới
Hướng dẫn sử dụng các tính năng cho từng bộ phận và cung cấp tài liệu nghiên cứu sử dụng hiệu quả


Phát hành hệ thống ra thị trường

Tiến hành cấu hình tên miền cho công ty
Upload toàn bộ dữ liệu lên VPS và public hệ thống

Các chương trình áp dụng cho Dealer

Áp dụng các chính sách ưu đãi để khuyến khích các dealer thực hiện hỗ trợ chương trình bảo hành điện tử cho công ty trong giai đoạn đầu tiên
Truyền thông chi tiết đến từng đại lý các chính sách mới cũng như các ưu đãi của công ty
Phân quyền dealer vào hệ thống để kiểm tra và xem kết quả hoạt động