Bảo hành điện tử

Quản lý tích hợp

Tích hợp dữ liệu đưa ra cách nhìn mang tính trực quan toàn diện, phân tích chính xác từ sự phức tạp của nhiều nguồn dữ liệu khác nhau tạo thành bức tranh tổng thể.

Đưa ra giải pháp cho phép quản lý tất cả các dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và không có cấu trúc. Dù riêng lẻ một mình hay được tích hợp vào một hoặc nhiều hệ sinh thái khác nhau thì vẫn đảm bảo để có được kiểu nhìn tổng thể và được đồng bộ hóa.


Nền tảng Tích hợp


Đối với nhiều doanh nghiệp, việc sử dụng nhiều phần mềm, ứng dụng khác nhau trong quả trình phát triển là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, sau cùng vẫn là cái nhìn tổng thể về một mô hình. Doanh nghiệp phải có cái nhìn tổng quan cho tất cả các khía cạnh cụ thể như kế toán, quản trị, kinh doanh, marketing... từ dữ liệu đã thu thập được.

Nền tảng để phát triển tích hợp là API hoặc là các phân tích, nghiên cứu và chuẩn hóa các dữ liệu sẵn có. Đảm bảo tập hợp tất cả dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như website, mạng xã hội, chatbox, giao hàng, marketing... đã lưu trữ trước đây bằng nhiều công cụ khác nhau như phần mềm, excel, hình ảnh.... Đưa về một giao diện Dashboard nhằm cung cấp thông tin tổng thể và khi nhìn vào Dashboard, doanh nghiệp có thể chủ động đưa ra những phân tích, quyết định khác nhau.

Phân tích dữ liệu

Xây dựng các báo cáo, phân tích, dự đoán số liệu và đưa ra gợi ý để thực hiện các hoạt động quản lý doanh nghiệp