Bảo hành điện tử

Apple triển khai chương trình sửa chữa bảo hành tại các cửa hàng nhỏ ở Việt Nam

Independent Repair Provider (IRP) là chương trình cho phép các cửa hàng nhỏ lẻ tham gia mạng lưới dịch vụ sửa chữa đạt tiêu chuẩn Apple, được triển khai lần đầu năm 2019 tại Mỹ và nay mở rộng tới Việt Nam.

Công nghệ ứng dụng Bảo hành điện tử và tại sao cần được nhân rộng?

Trong thời gian từ 2010 trờ lại đây, khi nền tảng công nghệ thông tin đã được phổ biến và ứng dụng rộng rãi thì dịch vụ bảo hành điện tử trở nên cần thiết cho doanh nghiệp sử dụng vào các dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng và các chương trình khuyến mãi phục vụ khách hàng tốt hơn.