Bảo hành điện tử

3 cách triển khai bảo hành điện tử phổ biến

Có 3 cách triển khai phần mềm Bảo hành điện tử phổ biến hiện nay để phục vụ quản lý Bảo hành, quản lý Đại lý - Cửa hàng, chăm sóc khách hàng, tra cứu thông tin, chương trình khuyến mãi, mở rộng hệ thống trạm ủy quyền...