Bảo hành điện tử

Quy trình quản lý Sửa chữa bảo hành

Quy trình bảo hành cho sản phẩm (warranty process) là Nhà cung cấp sản phẩm hay cung cấp dịch vụ cam kết về việc sửa chữa hoặc đổi mới sản phẩm miễn phí đối với trường hợp hàng hóa đã bán ra bị hư hỏng, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất theo quy định cụ thể về điều kiện bảo hành tại một khoảng thời gian được xác định.

Bảo hành mở rộng của ô tô Ford

Nhằm mục đích tăng cường sự gắn kết với khách hàng, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm Bảo hành mở rộng, mong muốn đem lại sự an tâm và hài lòng cho khách hàng

Bảo hành mở rộng là gì?

Chức năng mở rộng bảo hành hay bảo hành mở rộng dành cho nhà bán lẻ, nhà sản xuất hoặc tiếp thị dễ dàng thực hiện quy trình bán hàng có bảo hành và tự động hóa mọi hạng mục của quy trình bán hàng, đăng ký và thanh toán bảo hành để doanh nghiệp dễ dàng quản lý và chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành cho sản phẩm

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành cho sản phẩm