Bảo hành điện tử

Bảo hành Labo

Phần mềm quản lý thẻ bảo hành răng sứ giúp Labo quản lý bảo hành răng sứ của bệnh nhân, nha khoa sẽ cập nhật thông tin và tích hợp SMS, QR Code giúp bệnh nhân tra cứu thời hạn bảo hành răng sứ nhanh chóng.

Thẻ bảo hành răng sứ là gì?

Thẻ bảo hành răng sứ là thẻ Nha khoa cung cấp cho bệnh nhân, chứa đầy đủ thông tin về vật liệu sứ, thời hạn bảo hành, Nha khoa lắp ghép và Labo cung cấp. Bệnh nhân có thể tra cứu thông tin trên thẻ bằng nhiều phương thức như nhắn tin SMS, quét mã QR Code hoặc truy cập website của Hãng vật liệu trên thẻ.

Chức năng chính của phần mềm

Phần mềm quản lý thẻ bảo hành dành cho Labo đáp ứng đầy đủ các chức năng giúp Labo dễ dàng trong quản lý bảo hành răng sứ cho bệnh nhân, hỗ trợ cung cấp phôi răng và các dịch vụ cho Nha khoa tốt hơn.Danh sách các chức năng chính:
 • Quản lý Thành viên
 • Quản lý Chi nhánh
 • Quản lý Nha khoa
 • Quản lý Thẻ bảo hành
 • Thông tin bệnh nhân
 • Quản lý tin nhắn SMS
 • Tích hợp ZALO ZNS
 • Tích hợp QR Code
 • Tra cứu thông tin
 • Báo cáo thống kê

Quản lý thẻ bảo hành răng sứ

 • Cung cấp chức năng quản lý mã thẻ (thêm mới, chỉnh sửa...) bao gồm các thông tin: mã thẻ, loại thẻ, hãng (Zicon, Cercon...), thời hạn bảo hành.
 • Tính năng xuất thẻ cho Nha khoa: cung cấp danh sách mã thẻ cho nha khoa quản lý (có thể phân quyền cho nha khoa truy cập vào hệ thống).
 • Tính năng QR Code trên thẻ bảo hành giúp bệnh nhân truy xuất thông tin nhanh và đơn giản.
 • Chức năng thêm thông tin bệnh nhân, số lương răng, vị trí răng và gửi tin nhắn thông báo cho bệnh nhân.
 • Thẻ bảo hành răng sứ tích hợp tính năng tra cứu bằng tin nhắn SMS.

Lợi ích cho Labo

 • Quản lý toàn hệ thống: mã thẻ bảo hành, tin nhắn sms, website, thông tin chung...
 • Quản lý danh sách nha khoa trong hệ thống
 • Quản lý danh sách bệnh nhân, số răng, vị trí răng, loại phục hình...
 • Có thể cấu hình phân quyền các chức năng cho các chi nhánh của Lab, cho Nha khoa cùng quản lý.

Phần mềm Quản lý Nha khoa

Hỗ trợ nha khoa phần mềm quản lý bao gồm các chức năng chính:
 • Lịch hẹn trong ngày, theo ngày, lịch hẹn Bác sĩ, calendar, hủy lịch hẹn.
 • Chăm sóc nhắc hẹn, hẹn không đến, đến không làm dịch vụ, sau điều trị, ngày sinh nhật, complaint.
 • Quản lý thông tin, dịch vụ, điều trị, lịch sử, tư vấn, hình ảnh, tiền sử, ghi chú.
 • Mối quan hệ của bệnh nhân (nhóm khách hàng gia đình).
 • Hồ sơ bệnh án.
 • Tình trạng răng.
 • Quản lý Labo.
 • Quản lý Bác sĩ.
 • Quản lý thu chi chi nhánh, lịch sử thu chi.
 • Quản lý khuyến mãi.
 • SMS tự động chăm sóc, nhắc lịch hẹn.
 • Tích hợp SMS Brandname.
 • Kết nối Zalo ZNS - Zalo OA.
 • Kết nối API Website nha khoa, đồng bộ dữ liệu vào hệ thống.
 • Voucher giảm giá, tích điểm, thành viên.
 • Cấu hình thông tin hệ thống.