Bảo hành điện tử

Các vấn đề khó khăn

Trong quá trình triển khai hệ thống bảo hành điện tử toàn diện vẫn có nhiều khó khăn và vướng mắc, chủ yếu vẫn từ bên trong các nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Danh sách sản phẩm tại doanh nghiệp quản lý theo một mã vạch chung, không có Serial hay Code để phân biệt. Việc này sẽ tốn chi phí in tem bảo hành để dán lên sản phẩm.

Chuyển đối hệ thống không dễ dàng vì Doanh nghiệp sử dụng nhiều phần mềm quản lý khác nhau. Dữ liệu trên phần mềm không đồng bộ được với nhau gây khó khăn trong công tác quản lý. Các phần mềm phát triển trước đây không có sẵn thư viện API để tích hợp. Việc tích hợp dữ liệu bằng API cũng tốn chi phí cao.

Một số khu vực, đại lý không hợp tác sử dụng phần mềm mới triển khai vì quen với lối mòn quản lý cũ trước đây.

Ngoài ra, phải đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ trong cùng hệ thống để sử dụng và chi phí phát triển lớn cũng là khó khăn chung cho doanh nghiệp.