Bảo hành điện tử

Công nghệ

Công nghệ .NET kết hợp SQL Server trên nền tảng Web Service và hoạt động online 24/24, hệ thống luôn tương thích với tất cả các thiết bị di động và có thể nâng cấp thành app moblibe cho di động

bao hanh dien tu

Nền tảng công nghệ mới

Ứng dụng nền tảng công nghệ .NET mới nhất tương thích với tất cả các hệ thống và dễ dàng nâng cấp, sửa chữa
Công nghệ SQL Server mới nhất giúp quản lý dữ liệu an toàn và hiệu quả
Nền tảng mã nguồn UI MVC thân thiện
Ứng dụng di động

Tích hợp API

Kết nối API với các mạng viễn thông lớn, nhỏ trên toàn quốc và đáp ứng mọi nhu cầu tin nhắn một chiều, tin nhắn 2 chiều
Thông suốt và đảm bảo kết nối nhanh không rớt tin và nghẽn mạng
Hệ thống bảo hành điện tử dễ dàng kết nối API đến các hệ thống khác như ERP, CRM, quản lý kho... và ngược lại

Bigdata

Ứng dụng nền tảng quản lý dữ liệu lớn, truy xuất tất cả các thông tin trong khoản thời gian ngắn nhất
Quản lý dữ liệu thông minh với các thuật toán hiện đại
Dễ dàng truy xuất hàng triệu record trong thời ngắn
Thiết kế database đáp ứng truy xuất cao

Bảo mật

Bảo mật mã hóa tất cả các dữ liệu thông tin của khách hàng
Tích hợp chứng chỉ bảo mật SSL bảo vệ tên miền